ใหม่!!  วัดอุณหภูมิภายในตู้สินค้า แบบ Real-Time online 


พบกับ!!  ระบบแจ้งเตือน แจ้งสถานะผ่านหน้า facebook pagesolar-tracker

ใหม่!!  GPS แบบแม่เหล็กแรงสูง ที่ไม่ต้องชาร์ทบ่อยๆ ใช้พลังแสงแดดในการชาร์ทระหว่างการเดินทางของตู้คอนเทนเนอร์ (หรือติดใต้ท้องรถ)


ระวัง!! ถูกหลอกติด GPS ที่ไม่ได้เชื่อมข้อมูลเข้าไปยังกรมการขนส่งฯเราได้ทดสอบระบบอ่านใบขับขี่จากกรมขนส่งฯ ได้ทุกประเภท 100%

* ใบขับขี่ตัวอย่าง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก *


พิเศษ! ช่วงนี้เท่านั้น.... โทรเลย 081 666 5678tk001


artwork

ระบบติดตามรถ


 thaigps@thaigps.com © CCM Systems 2013